Etxea Hezkuntza mailak BATXILERGOA

Batxiler

Batxilergoa (16 urtetatik 18 urtetara arte)

A EREDUA

SARRERA

Batxilergoa derrigorrezko hezkuntzaren ondorengo etaparen barnean sartzen da. Helduarorako formazio eta prestakuntza izaera du. Bi kurtsotan antolatzen da eta 16-18 urte bitarteko ikasleak biltzen ditu.
Modalitateak. Zientifiko teknologikoa eta Giza eta Gizarte Zientziak.


HELBURUAK

Etaparen helburuak honakoa ikastean oinarritzen ditugu: kalitatezko hezkuntza bat ematea, horrek gure ikasleei haien formazio akademikoarekin jarraitzea ahalbidetuko die, Unibertsitatean zein Goi Mailako Heziketa Zikloetan.

Heltze pertsonala eta intelektuala lortzea, horrek haien ikasketak jarraitzea edo/eta lan munduari aurre egitea ahalbidetuko die.

Gure ikasleen jarraipena egitea beraien giza formazioan eta formazio erlijiosoan eta erabakiak hartzeko orduan orientatzea.