Inicio Noticias Contenido fijo Recursos para detectar las dificultades

Recursos para detectar las dificultades

  • Goi mailako gaitasunak   

→ALCAGI http://www.alcagi.org/index.htm

→AUPATUZ http://www.aupatuz.com/es

  • Dislexia, dislalia, disgrafia eta diskalkulia

→ DISLEGI http://dislegi.eus/

  • Autismo espektroaren nahastea (TEA)

→ GAUTENA https://www.gautena.org/

→ PIKTOGRAMAK http://www.arasaac.org/

  • Entzumen-urritasuna

→ ARANSGI http://www.aransgi.org/es/

  • Ikusmen-urritasuna

→ ONCE https://www.once.es/otras-webs/euskera

→ AGI https://www.agielkartea.org/

→ IBT-CRI (Baliabideak) http://crigipuzkoa.com/

  • Arreta gabeziaren nahastea eta hiperaktibitatea

→ ADAHI https://www.adahigi.org/es/

  • Hizkuntzaren nahaste espezifikoa (TEL)

→ TEL Euskadi http://tel-euskadi.blogspot.com/

  • Down sindromea

→ Fundacion Sindrome de Down http://www.downpv.org/

  • Adimen-urritasuna

→ ATZEGI http://www.atzegi.eus/euskara.asp

  • Garun paralisia

→ASPACE http://www.aspacegi.org/